Zbudowano nowy dębowy most według zabytkowego wzoru

W lipskim parku Johannapark z sukcesem wymieniono znajdujący się pod ochroną zabytkowy most dębowy na stawie parkowym. Dotychczasowy most wybudowano w 1899 r. i w miarę upływu czasu wielokrotnie poddawano przebudowie, aż podczas niedawnej regularnej kontroli mostu stwierdzono potrzebę znacznego remontu.

Aby przywrócić pierwotną postać mostu przy budowie nowego obiektu przyjęto za podstawę stare zapiski ochrony zabytków. Spełniono aktualne wymagania bez zmiany odbioru wizualnego mostu. Ze względów związanych z ochroną środowiska zrezygnowano jednak z bocznych szalunków dźwigarów głównych.