Zamontowano podcienie w domu zamieszkania uchodźców

W zamieszkanym przez uchodźców budynku mieszkalnym o konstrukcji drewnianej wykonaliśmy i zamontowaliśmy położone na zewnątrz podcienie oraz schody ze stali i prefabrykowanych elementów betonowych. Dom „Heimatweg” w Hanowerze jest na ukończeniu.