Śluza będzie miała nowe bramy górne

Najstarsza śluza przy kanale Finkow w Eberswalde jest pomnikiem sztuki technicznej i została zrekonstruowana wiernie z oryginałem w ścisłej współpracy z Urzędem ochrony zabytków. Wrota wsporne zostały wcześniej kompletnie zmontowane w halach naszych zakładów a następnie w krótkim czasie wbudowane w śluzę.