• Tesco Supermarkt, Schottland
 
Tragwerke
Wieża w Lipinkach, Polska
Konstrukcje nośne – styl i bezpieczeństwo.

Dzięki szczegółowo przemyślanym rozwiązaniom statyki realizujemy wizje inwestorów i architektów. Warto nam zaufać, powierzając wykonanie szczególnie skomplikowanych konstrukcji. W końcu bezpieczeństwo konstrukcji nie wynika z przypadku, lecz jest jej najważniejszym elementem.

Budujemy lub poddajemy renowacji wieże widokowe, dachy stadionów, hale oraz konstrukcje specjalne. Na podstawie Państwa wizji skonstruujemy wyznaczające nowe trendy drewniane obiekty inżynierskie.

Referencje