• ROZWIĄZANIA.
    Logiczne, rzetelne i fachowe.
 

Ochrona Danych:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:

Ochrona danych osobowych

Korzystanie z naszej strony z reguły możliwe jest bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres korespondencyjny lub adresy mailowe), ich podanie jest zawsze – w miarę możliwości – dobrowolne. Bez Państwa wyraźnej zgody dane te nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

Zaznaczamy, że przesyłanie danych w internecie (np. pocztą elektroniczną) może wykazywać luki w bezpieczeństwie. Nie ma możliwości zapewnienia stuprocentowej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

Niniejszym nie zezwala się na korzystanie przez osoby trzecie z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązkowej informacji o danych teleadresowych w celu przesyłania reklamy i materiałów informacyjnych bez ich jednoznacznego zamówienia. Administratorzy stron zastrzegają sobie możliwość podjęcia działań prawnych w przypadku nadsyłania informacji reklamowych, takich jak spam mailowy.

Źródło: http://www.e-recht24.de