SL-SLIPSTOP: Kontrolowane bezpieczeństwo!

Nasze zabezpieczenie antypoślizgowe SL-Slip-Stop uzyskało najlepsze parametry w „Badaniach właściwości antypoślizgowych wg DIN 51130 – w pomieszczeniach i obszarach do pracy o podwyższonym ryzyku poślizgnięcia – (klasy R)”.
Przy rozstawie rowków wynoszącym 76 mm i heblowanej powierzchni z drewna bongossi dzięki zabezpieczeniu SL-Slip-Stop uzyskujemy w kierunku poprzecznym grupę R 13 a w kierunku podłużnym R 12. Tym samym nasze wykładziny drewniane z zabezpieczeniem antypoślizgowym SL-Slip-Stop spełniają wszystkie wymagania dla stref publicznych. Cechą szczególną metody jest możliwość renowacji już istniejących drewnianych wykładzin.
Sprawozdanie z badania udostępniamy do pobrania.