Jesteśmy dobrym zespołem. Ale może dzięki Tobie będziemy jeszcze lepszym …

Prosimy o przesłanie szczegółowych aplikacji na adres:

Schmees & Lühn
Holz- und Stahlingenieurbau GmbH
Pan Josef Schmees
Lathener Straße 69
49762 Fresenburg

Tel. +49 (0 59 33) 93 65-0