• 2012
  • 1956
  • 1994
  • 2000

Nawet nasze korzenie są z drewna

Można kupić wysokiej jakości materiały budowlane i wydajne technologie, lecz nie doświadczenie. Nasze opiera się na ponad 100 latach ciągłego rozwoju. Zasada ta przekłada się na optymalizację procesów, idealne wykonanie i bezwzględne dochowywanie terminów. Dlatego dziś wciąż w każdym z naszych projektów można dostrzec wkład, jaki wniósł założyciel firmy, Johann Bernhard Schmees.

1900Założenie przedsiębiorstwa w Lathen. Przedmiot działalności: handel palami i drewnem kopalnianym na potrzeby przemysłu.
1927Budowa własnego tartaku
1937Josef Schmees po śmierci swojego ojca przenosi zakład do Fresenburga, gdzie zbudowany zostaje większy tartak i nasycalnia drewna.
1965Zarządzanie firmą przejmuje syn Bernd, który w roku 1988 zaczyna zajmować się budową ekranów akustycznych oraz drewnianych mostów. Umiera niespodziewanie w roku 1993 mając jedynie 51 lat.
1994Ukończywszy zaledwie 22 lata Josef Schmees obejmuje kierownictwo i przekształca przedsiębiorstwo w zakład specjalizujący się w konstrukcjach drewnianych i budownictwie inżynieryjnym; trzy lata później zamknięty zostaje tartak. Josef Schmees koncentruje się szczególnie na budowie mostów drewnianych oraz konstruowaniu budynków z wykorzystaniem drewnianych konstrukcji ramowych.
1999Budowa nowej hali produkcyjnej o długości 100 m i szerokości 20 m
2000Firma Schmees GmbH & Co. KG świętuje 100-lecie działalności
2001Powstaje firma Schmees & Lühn GmbH. Wspólnikiem zarządzającym zostaje Alfred Lühn; wspólnie z nim Josef Schmees wiedzie przedsiębiorstwo na szczyty niemieckiej branży budownictwa inżynieryjnego z drewna i stali.
2004Założenie oddziału firmy w Polsce
2010Założenie oddziału firmy w Holandii
2012Budowa nowej hali do montażu konstrukcji ciesielskich o powierzchni 1400 m², wyposażonej w najnowszą technologię maszyn i dźwigów